Stock Code:601869.SH / 06869.HK

Support

Location:Home > Support > Sales Network
 • North America

  Liu Ying

  +86 27 65505061

  liuying_ce@yofc.com

 • Central America、Caribbean

  Zhang Wei

  +86 27 65505064

  zhangwei_03871@yofc.com

 • South America

  Zhang Gaowei

  +86 27 65505063

  zhanggaowei@yofc.com

 • Europe

  Zhou Xin

  +86 27 65505080

  zhouxin_int@yofc.com

 • South Africa

  Huang Bo

  +86 27 65505083

  huangbo_03978@yofc.com

 • Middle East

  Chen Sheng

  +86 27 65505079

  chensheng_02793@yofc.com

 • South Asia

  Chen Kai

  +86 27 65505073

  taokai@yofc.com

 • Southeast Asia

  Li Can

  +86 27 65505093

  lican@yofc.com

 • Oceania

  Ma Yao

  +64 27 8586206

  mayao@yofc.com

返回顶部